Hukassa markkinoinnin suolla?

Markkinoinnin suo

Hukassa markkinoinnin suolla?

Monikanavainen markkinointi, printti, digi, tv, radio vai sittenkin perinteinen soittorumba…

Tuntuuko, että markkinointi on enemmän haulikkoammuntaa kuin tuloksia tuovaa?

Loppuvatko yrittäjältäkin tunnit kesken, kun tuotannon, taloushallinnon ja tulevaisuuden suunnittelun lisäksi pitäisi pysyä ajan tasalla markkinoinnin menoeristä?

Missä ollaan

Sijainnin selvitys auttaa selvittämään nykytilanteen ja sen avulla saadaan kuva siitä, miten markkinointi toimii. Kartoituksen yhteydessä luodaan selkeä kuva asiakaskentästä ja selvitetään, miten heidät voitaisiin tavoittaa. Tämä on ensimmäinen askel kohti vakaata maaperää.

Markkinointikarttaan kootaan tieto yritykselle tärkeimmistä markkinointikanavista sekä ydinviesti, jolla pystytään vaikuttamaan asiakkaisiin. Se toimii oppaana ja muistilistana.

Pitkospuita pitkin eteenpäin

Kun tilanne on kartoitettu ja kartta on olemassa, näytämme suunnan. Seurantapalaverit kuukauden ja 3 kuukauden kohdalla ovat tukipisteitä, joilla varmistetaan oikeassa suunnassa pysyminen.

Tarvittaessa etsimme markkinoinnin käytännön toteuttamiseen sopivat kumppanit. Kaikkea ei ole kannattavaa tehdä itse.

Markkinoinnilla tuloksia

Tavoitteemme on luoda yritykselle selkokielinen etenemissuunnitelma. Kokemuksesta tiedämme, että usein pienet muutokset ja viestin terävöittäminen riittävät kohentamaan myyntiä.

Usein nämä muutokset jäävät kuitenkin huomaamatta arjen kiireen keskellä. Lisäksi ihmisaivot sopeutuvat vallitsevaan tilanteeseen liiankin hyvin, jolloin vaihtoehtojen näkeminen ei edes onnistu käytännössä.

Laaja kumppaniverkostomme tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden ulkoistaa markkinoinnin käytännön toimia ulkopuoliselle. Uusimpiin viestintäkanaviin erikoistunut taho voi tuoda kustannuksensa takaisin moninkertaisesti kasvaneina myyntilukuina!

Palvelu pähkinänkuoressa

Tilannekartoitus
Selvitetään mikä on markkinoinnin nykytilanne ja kartoitetaan yrityksen asiakaspotentiaali.

Viestin selkeyttäminen
Käydään läpi yrityksen toiminnan periaatteet ja selvitetään, miten ne näkyvät markkinointiviestinnässä. Tarvittaessa viestiä selkeytetään.

Käsikirja
Raportti toimii muistilistana ja opastajana tulevaa markkinointia suunnitellessa.

Seuranta
Et jää yksin alkuvaiheen jälkeen. Palveluun kuuluu seurantapalaverit, joissa varmistetaan suunnitelmien toimivuus ja autetaan yritystä käytänteiden kanssa.

Hinta

5 000 euroa (+ alv 24 %).

Asiakkaan on hyvä varata aikaa vähintään neljään 2-3 tunnin palaveriin

#2lihavaamiestä