Yritystuet

Yritystuet

Peli ei ole pelattu ennen loppuvihellystä

Olipa kerran yrittäjä, jolla oli hieno idea ja yritystuet mielessä. Hän oli nimittäin kuullut, että hienoille ideoille saa helposti rahaa. Hän kehitti idealle tarkan suunnitelman ja lähetti sen perusteella mielestään täydellisen hakemuksen. ”Tällä jos millä idea saataisiin toteutettua”, hymähteli hän itsevarmana. Aikaa vierähti tovi, kunnes päivänä eräänä saapui odotettu vastaus. Yrittäjän ilo oli ylimmillään, sillä ensimmäisenä, ylimmällä rivillä komeili teksti: ”hyväksytty”. Nopeasti suuri ilo muuttui kuitenkin suureksi hämmennykseksi, kun seuraavassa virkkeessä ilmenikin, että täydellinen hakemus johtikin vähemmän täydelliseen lopputulokseen. Tukea luvattiin vain kolmannes siitä, mitä hän oli toivonut.

 

Kerran tehtyyn tukipäätökseen on mahdollista vielä hakea oikaisua
Tätä harmitustaan hän purki Kahdelle Lihavalle Miehelle, jotka heti lupasivatkin vilkaista mistä kenkä puristaa. Yrittäjän ideaan perehtyessään ja rahoituspäätöksen koukeroita tutkiessaan heille valkeni nopeasti, etteivät yrittäjä ja rahoittaja puhuneet samaa kieltä. Idean hienoimmat yksityiskohdat olivat jääneet vaille niiden ansaitsemaa huomiota ja näin ollen itse päätöskin oli suuri pettymys. Kaksi Lihavaa Miestä lupasivat toimia tulkkeina ja avata idean salat siten, että rahoittajakin ymmärtää idean hienouden ja todellisen uutuusarvon. Kahden Lihavan Miehen täydennettyä täydellistä, syntyi yrittäjän ja rahoittajan välille uusi ymmärrys ja harmonia. Rahoittajan ymmärtäessä idean todellisen uutuuden, hän muuttikin päätöstä ja yrittäjälle myönnetty tuki kasvoi mittoihin, joilla hän pääsi ideaansa toteuttamaan. Yrittäjä lähti matkaansa innosta puhkuen ja Kaksi Lihavaa Miestä suuntasivat sinne missä avun tarve oli jälleen suurin.
Kaksi Lihava Miestä on auttanut useissa rahoitusprojekteissa

Sanoitamme yrittäjän idean rahoittajan ymmärtämään muotoon

Yritystuet ovat periaatteessa helppoja haettavia – jokainen yrittäjä voi tehdä rahoitushakemukset itse. Oman idean sanoittaminen on kuitenkin yllättävän vaikeaa. Olemme huomanneet, kuinka haastavaa on avata idean arvo toimialaa tuntemattomalle. Toisinaan myös yrittäjä katsoo omaa tekemistään liian läheltä. Tässä sparraaja auttaa välttämään pahimmat kuopat, toimien opastajana ja sanoittajana – byrokraattinen kapulakielikään kun ei ole täysin urbaania legendaa.

Yritystuet – miksi käyttäisit Kahta Lihavaa miestä?

Vuosien varrella karttunut laaja toimialaosaamisemme auttaa meitä luomaan hyvin nopeasti kokonaiskuvan tilanteesta. Taustamme liike-elämän johtotehtävissä ja yrittäjinä takaavat sen, että puhumme sujuvasti ”bisnestä”. Lisäksi kokemuksemme rahoittajista ja rahoitusehtojen ymmärtäminen auttavat meitä löytämään ne sanat, joilla toimialan ja idean erikoispiirteet avataan ilman toimialasanastoa heille, jotka rahoitushakemuksia käyvät läpi. Heidän tehtävänsä ei ole olla joka alan asiantuntijoita, vaan seuloa hakemusmerestä potentiaalisimmat projektit.

Yrityksen johto tietää tavoitteet projektin suhteen, mutta me pystymme pukemaan sen tarinaksi, jonka avulla myös muut ymmärtävät mitä ollaan tekemässä. Pystymme myös ohjaamaan idean kehittämistä sopimaan paremmin kulloisiinkin rahoitusehtoihin.

Olemme järjestelleet yrityksille rahoitusratkaisuja erilaisiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin, saaneet muutettua jo hylättyjä rahoituspäätöksiä positiivisiksi sekä palautettua väärille raiteille lähteneitä projekteja takaisin toteutuskelpoisiksi.

Sovi tapaaminen Jyväskylään tai etäpalaveri heti – tilannekartoitus on aina maksuton.

Suomi-konsultti-suomi -sanakirja

Kaivamme idean yrittäjän mielestä ja siirrämme sen konkreettiseen muotoon paperille

Tiedämme millaista rahaa:

 • on saatavilla, ts. tunnemme yritystuet ehtoineen
 • mistä saa, ts. kuka myöntää
 • mihin tarkoitukseen, ts. mitä rahoituksella saa ja mitä ei saa tehdä
 • kenelle myönnetään, ts. pystymme kertomaan millaista yrityksen toiminnan tulee olla ollakseen rahoituskelpoinen

Tulkkaamme yrittäjän liikeidean yksityiskohdat rahoittajien ymmärtämään muotoon ja tuotamme tästä materiaalista rahoituskelpoiset hakemukset

Tutkimme yrityksen ja omistajien taustat, liikeidean uutuusarvot, mahdolliset patentti- / tavaramerkkisuojaukseen liittyvät asiat sekä muut rahoituskelpoisuuteen vaikuttavat seikat.

Annamme näistä raportin / teemme näistä valmiit dokumentit mahdollisine muutosehdotuksineen, jotta yrityksen rahoitusmahdollisuudet olisivat mahdollisimman korkeat.

Meidän käsityksemme toimivasta konsultaatiosta ei perustu kalvosulkeisiin. Yrittäjinä tiedämme, kuinka yksinäistä toiminta yrityksen johdossa joskus on. Siksi me haluamme aidosti kuunnella ajatuksia ja ideoita.

Meille asiakas voi luottamuksellisesti kertoa kaikki huolet ja murheet, villeimmät visiot ja hulluimmat unelmat. Keskustelun ja kysymysten avulla ohjaamme jokaista miettimään asioita uudella tavalla.

Kerromme myös oman ulkopuolisen, puolueettoman näkemyksemme.
Mielestämme tämä on paras tapa oppia uutta ja sitä kautta löytää kaivattuja ratkaisuja. Konsultin ei pidä tehdä päätöksiä yrityksen puolesta, vaan opastaa ja tukea niin, että päätöksen tekijä voi seistä ratkaisunsa takana.

Työnnämme siis ylämäessä ja pidämme mielessämme jarrukahvan mahdollisessa alamäessä.

ks. ”Rahoituskelpoisten ideoiden tuotteistaminen”, ”Rahoitusinstrumenttien tuntemus” ja ”Rahoitusprosessin hoitaminen”

Rahoituspolkua voi verrata hyvin elokuvan käsikirjoitukseen. Siinä kerrotaan missä järjestyksessä tarina etenee, kuka sanoo mitkäkin vuorosanat ja kuinka kaikki kohtaukset etenevät hallitusti kohden suurta huipentumaa.

Rahoituspolku käytännössä:
 • Selvitetään yrityksen todelliset taloudelliset tarpeet siihen lopputulokseen pääsemiseksi mitä yrityksessä ollaan tavoittelemassa.
 • Selvitetään tämän vision eri vaiheisiin sopivat rahoitusvaihtoehdot ja perustelut juuri niiden käyttämiseen.
 • Rahoituspolku on dokumentti, jonka pohjalta yritys tietää miten yrityksen toimintaa on kehitettävä, jotta se täyttää rahoitusehdot kullakin rahoituskierroksella.
 • Järjestellään yrityksen toimintamalli toteuttamaan valittua suunnitelmaa tietyssä järjestyksessä, jotta rahoitusehtojen puitteissa seuraava jatkokierros on mahdollinen

Palveluhinnastomme

 • 1200 € / 8 h / 1 lihava mies
 • 1800 € / 8 h / 2 lihavaa miestä
 • Yhden tunnin hinta 200 € / lihava mies
 • Lisäksi matkakustannukset
 • Hinnat alv 0 %
 • Hyväksytystä rahoituspäätöksestä 7,5 % palkkio rahoituksen kokonaismäärästä, kuitenkin vähintään 2 500 €.
 • Hyväksytty rahoituspäätös luo laskutusperusteen riippumatta siitä nostaako yritys myönnettyä rahoitusta vai ei.
 • Jos rahoitusta ei myönnetä, laskutusperustetta ei muodostu.
 • Hinnat alv 0 %
 • Tarjouksen perusteella
 • Kartoitustapaaminen Jyväskylässä tai verkkopalaverina on aina maksuton

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen

Henrik Kalliola

Henrik Kalliola

Vahvimmat toimialat: Informaatioteknologia, prosessiteollisuus, valmistava teollisuus, sosiaali- ja terveysala, viihdeteollisuus sekä maa- ja metsätalous

Marko Toviakka

Marko Toivakka

Vahvimmat toimialat: Tapahtumatuotanto, maa- ja metsätalouden konekauppa, myynti ja markkinointi